หน้าหลัก

ข่าวสารกิจกรรม

แนะนำวิทยาลัยฝึกหัดครู

วิทยาลัยการฝึกหัดครูเป็นสถาบันชั้นนำ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทำการผลิต พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามืออาชีพ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์

ปรัชญา ของ วิทยาลัยการฝึกหัดครู

ครูที่ดี มีปัญญา จะสามารถพัฒนาวิชาชีพครูและสังคมได้อย่างยั่งยืน

บทความน่าสนใจ

สัมภาษณ์งานอย่างไรให้นายจ้างเลือกคุณ

การจะทำให้นายจ้างเลือกคุณเข้าทำงาน ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ให้การสัมภาษณ์งานเป็นโอกาสดี ๆ ที่จะทำให้นายจ้างเลือกคุณ

3 ปัจจัย ให้ได้งาน เมื่อเรียนจบ

3 ปัจจัยที่มีส่วนทำให้เราได้งานมากขึ้น พูดอีกแบบคือถ้าใครมี 3 ปัจจัยนี้แล้ว ก็จะช่วยให้เป็นแต้มต่อข้อได้เปรียบในการหางานนั่นเอง