กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี พ.ศ. 2560

1 2