ข่าวดีราชภัฏ!!… “ในหลวงร.๑๐” ทรงรับสั่งองคมนตรี ผลักดันผลิตครู ปรับโฉมครั้งใหญ่ สืบสานพระราชปณิธานกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ

สุดตื้นตันในวันครู “ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” พระองค์ทรงสนพระทัยในการศึกษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” มีรับสั่งให้สานต่อ ๔,๐๐๐ กว่าโครงการของ “ในหลวงร.๙” รับสั่งให้องค์มนตรีดึงมหาวิทยาลัยราชภัฎกลับเข้ากรอบ “ผลิตครู” ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปรับโฉม “ครูตู้” ทั่วไทยจัดงานรำลึกพระคุณครู

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ

การเลื่อนเงินเดือนครู รอบ เม.ย. 2561 ให้เลื่อนเป็นระบบขั้นฯ

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2561

อยากมีวุฒิครูสมัครด่วน!! คุรุสภาผนึก 46 มหา’ลัย อบรม 9 มาตรฐานความรู้ฯ วิชาชีพครู ตั้งแต่วันนี้ ถึงกรกฎาคม 2561

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 46 แห่งที่คุรุสภาให้การรับรอง จัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

เช็คที่นี่! คุณสมบัติสำหรับสอบครูผู้ช่วย ปี 2561

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ในสัปดาห์นี้มีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ขอเชิญร่วมบริจาค “วันเด็ก” 61

องค์การนักศีกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญร่วมบริจาค สิ่งของ หนังสือ เสื้อผ้า ชุดนักเรียน

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี พ.ศ. 2560