ขอเชิญร่วมบริจาค “วันเด็ก” 61

องค์การนักศีกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญร่วมบริจาค สิ่งของ หนังสือ เสื้อผ้า ชุดนักเรียน

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี พ.ศ. 2560