ขอเชิญร่วมบริจาค “วันเด็ก” 61

องค์การนักศีกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญร่วมบริจาค สิ่งของ หนังสือ เสื้อผ้า ชุดนักเรียน เครื่องนุ่งห่ม ของเล่น อุปกรณ์กีฬา และเงินสมทบทุน เพื่อจัดซื้อสิ่งของต่างๆ ร่วมในกิจกรรม